Radio emisija Dijalog kultura RTV

Tema: Istorija filma u tehnološkom i sociokulturnom kontekstu

Gost: Aleksandar Davić

Autorka i urednica emisije: Drenka Dobrosavljević

08.12.2013. prvi deo

http://media.rtv.rs/sr_lat/dijalog-kultura/4868

22.12.2013. drugi deo

http://media.rtv.rs/sr_lat/dijalog-kultura/4915